NápovědaFirmy

Vaši firmu na Voltaico.cz pravděpodobně vytvořil některý z uživatelů při psaní recenze. Je ale také možné, že již správu nad firemním účtem dříve převzal některý z vašich kolegů.

Získat přístup k účtu firmy můžete pomocí Registrace nového dodavatele. Pokud má již přístup k účtu vaší firmy někdo jiný, kontaktujte prosím své kolegy. V případě, že nebude možné údaje pro přístup získat, kontaktujte nás.

V případě, že účet vaší firmy v našem systému ještě nikdo nespravuje, je možné za pomoci registrace nového dodavatele přístup získat. Ověření, že jste opravdu zástupcem firmy bude možné provést tímto způsobem:


 1. Datová schránka - v případě, že máte pro IČO vaší firmy zřízenu datovou schránku, pošleme vám do ní ověřovací kód. Tím ověříme, že jste právoplatným zástupcem společnosti

Firemní logo je velmi důležité při propagaci vaší firmy a je tak dobré mu věnovat patřičnou prioritu.


Loga, která nahráváte na Voltaico.cz musí splňovat tyto podmínky:

 • Přesná velikost 200 x 200 pixelů
 • Formát jpg nebo png
 • Neobsahuje stíny a podobné prvky (výjimkou je to, že firma logo ve stejné podobě prezentuje i na svém webu, sociálních sítích a podobně)
 • Logo není koláží či fotografií
 • Neporušuje autorská práva

V některých případech tak může dojít z výše uvedených důvodů k neschválení loga vaší firmy.

Správná reakce na hodnocení od zákazníka je základem pro budování úspěšných vztahů. Při psaní vašich reakcí tedy vždy myslete na tato základní pravidla reakcí:

 • Neodpovídejte na reakce s horkou hlavou. V některých případech se může stát, že zrovna nemáte nejlepší den a hodnocení vašeho zákazníka vás tak příliš nepotěší. Vždy ale zachovejte chladnou hlavu a snažte se odhadnout jak se bude celá situace vyvíjet. Někdy i zprvu špatná recenze může skončit spokojeností zákazníka
 • Snažte se vždy o zachování konzistentní komunikace. Ať už na hodnocení reagujete vy či váš kolega, k zákazníkovi by se měla vždy dostat tatáž odpověď. Vždy se snažte být v reakci slušní, psát spisovně a s milým tónem. Ocení to i další zákazníci, kteří si budou recenze číst
 • Pokud je recenze negativní, snažte se zjistit kde k problému došlo či od zákazníka získat další informace. Zároveň je důležité se k problémům vždy postavit čelem. To je jasný signál, že jste správným dodavatelem i pro ostatní zákazníky

Pokud jste si aktivovali nový tarif Pokročilý nebo Premium v administraci Moje firma, automaticky získáte vyšší pozice ve vyhledávání v krajích a městech.

Pro urychlení načítání obsahu na Voltaico.cz používáme technické prostředky, které minimalizují zátěž na naše servery. Zvýšení pozice vaší firmy ve vyhledávání proto může proběhnout se zpožděním. To by ale nikdy nemělo překročit dobu 15 minut.

V případě, kdy i po více jak 30 minutách od aktivace tarifu zůstáváte na stejných pozicích jako při využívání tarifu Standard, prosím kontaktujte nás.

Nikoliv. Velkou část údajů o vaší firmě můžete pro lepší propagaci doplnit a upravit zdarma již v bezplatném tarifu Standard.

Placené tarify Pokročilý a Premium vám ale nabízí další formy propagace, vyšší pozice při vyhledávání dodavatelů zákazníky nebo možnost přímo získávat poptávky od nových zákazníků.

Faktura - daňový doklad vám bude do pěti dní po úhradě automaticky zaslána na e-mail správce firmy. Stejně tak je možné fakturu následně získat i přímo v aplikaci Moje firma pod záložkou „Nastavení“ -> „Fakturace“.

V případě, že vám faktura nebyla zaslána ani ji nemůžete nalézt ve své administraci, prosím kontaktujte nás.

V případě, že využíváte tarif Premium, máte možnost aktivace API rozhraní pro automatické stahování poptávek do vlastního systému a taktéž možnost API pro automatické rozesílání žádostí o hodnocení vlastním zákazníkům.

Pokud máte zájem o využití API rozhraní, prosím kontaktujte nás.

Ano, pokud má vaše firma více poboček, lze je v administraci „Moje firma“ přidat i s rozdílným telefonním číslem či e-mailem na danou provozovnu.

Pokud chcete na profil firmy přidat pobočky, prosím přejděte do administrace Moje firma. V menu vyberte záložku „Služby“ » „Pobočky“.

V případě nových recenzí může několik minut trvat, než recenze projde automatickým procesem a zobrazí se na profilu dodavatele. Pokud se již recenze zobrazovala, ale následně byla odstraněna, nejspíše to bylo z důvodu porušení pravidel Voltaico.cz pro recenze.

Náš systém automaticky rozpoznává recenze, které mohou být falešné, obsahovat vulgární slova či se snažit jakkoliv obejít náš systém kontroly.

Pokud byla recenze vytvořena uměle či firmou, je pravděpodobné, že tuto činnost zachytily naše systémy či naši administrátoři a recenze tak byla smazána.

Pokud jste firma, můžete na Voltaico.cz využívat tři druhy tarifů. První z nich je zdarma a nabízí možnost základní správy firmy na Voltaico. Další dva tarify jsou placené.

Tarif na Voltaico.cz lze vybrat v administraci Moje firma.

Při prvním výběru tarifu můžete vybrat z tarifu Pokročilý a Premium na měsíční či roční období. Po výběru tarifu jsou vám vygenerovány údaje k platbě (variabilní symbol = IČ vaší firmy).

Jakmile dojde k úhradě platby za tarif na náš účet, dojde k aktivaci služby. Do pěti dnů vám následně na e-mail zašleme fakturu - daňový doklad k vaší platbě, ten lze následně kdykoliv stáhnout i v administraci Moje firma.

Pokud v administraci nezrušíte prodloužení tarifu, automaticky týden před koncem platnosti tarifu vystavíme platební údaje pro jeho prodloužení. To můžete v administraci kdykoliv zrušit v případě, že o něj již nemáte zájem. Stejně tak dojde k ukončení automaticky v případě, kdy od vás po datu splatnosti neobdržíme úhradu.

V administraci Moje firma si lze kdykoliv v průběhu placeného období změnit jeho interval z ročního na měsíční či opačně. Další platební údaje již budou vystaveny s tímto obdobím.

Vypisování recenzí na vašem webu je možné díky jednoduchým XML exportům. Ty vám umožní automaticky stahovat data o recenzích za posledních 12 měsíců, maximálně ale vždy posledních 300 recenzí.

Pro využití XML exportu prosím nejprve vložte IP adresy, které budou k exportu přistupovat. Ty lze přidat v menu Nastavení » Můj účet » Povolené IP adresy. Pokud si nejste jisti IP adresou počítače či serveru, který bude k exportu přistupovat, kontaktujte prosím vaše IT oddělení či správce webových stránek.


Ukázka URL adresy exportu: https://voltaico.cz/recenze/export.php?key=VAS_API_KLIC

Místo hodnoty VAS_API_KLIC vložte API klíč pro recenze, který najdete v administraci Moje firma pod záložkou Nastavení » Můj účet.
Specifikace XML exportu recenzí:
 • reviews - kořenový element, v souboru je vždy obsažen pouze jednou
 • review - element obsahující jednotlivé hodnoty recenze
 • rating_id - unikátní ID hodnocení
 • unix_timestamp - datum přidání recenze ve formátu unix timestamp
 • rating - celkové hodnocení dodavatele v rozmezí 1 až 5 (1 = nejhorší hodnocení, 5 = nejlepší hodnocení)
 • realizationYear - rok realizace zakázky podle recenze
 • pros - kořenový element všech kladů u recenze
  • item - položka obsahující jednotlivé klady recenze
 • cons - kořenový element všech záporů u recenze
  • item - položka obsahující jednotlivé zápory recenze
 • summary - celkové shrnutí recenze na dodavatele
 • reaction - reakce dodavatele na recenzi (pokud byla vložena)
 • verifiedReview - informace zda jde o recenzi ověřenou smlouvou, fakturou či dodacím listem od zákazníka či nikoliv (0 = neověřená, 1 = ověřená)

Firemní profil na Voltaico.cz umožňuje firmám získávat nové zákazníky pro své služby. Profil na Voltaico.cz je v základní variantě pro firmy vždy zdarma (viz tarify).


Jak zrušit firemní profil

Pokud jste ukončili podnikání a vaše firma již než není aktivní, napište nám na e-mail jsme@voltaico.cz. Naši administrátoři následně zajistí deaktivaci profilu. V případě, že vaše společnost využívá firemní e-maily (například @firma.cz nebo @voltaico.cz) je nutné žádost o smazání zaslat z domény vaší firmy.

Co uvést do požadavku na zrušení firmy?
 • IČ vaší firmy
 • důvod zrušení (například: firma zanikla)

Pokud byla vaše firma dříve ověřena pomocí datové schránky, zašleme žádost o potvrzení smazání také na e-mail uživatele jež firmu zaregistroval a ověřil prostřednictvím datové schránky. O smazání firmy vás budou naši administrátoři informovat.

Pokud je vaše firma dle veřejných rejstříků stále aktivní a činnost nadále provozujete, bude profil anonymizován (tj. budou odstraněny veškeré kontaktní a osobní údaje). Ostatní základní údaje, které lze získat z veřejného rejstříku stejně jako recenze ale bude na Voltaico nadále možné zobrazovat.
Uživatelé

Recenze na Voltaico.cz umožňují uživatelům, kteří plánují pořízení fotovoltaických nebo solárních řešení snazší výběr toho nejvhodnějšího dodavatele. Všechny recenze, které na Voltaico.cz vzniknou podléhají základnímu ověření a pravidlům, která uvádíme níže.


Jak zpracováváme nové recenze

Každá nově přidaná recenze se veřejně zobrazí až v okamžiku, kdy její autor potvrdí svou identitu prostřednictvím svého telefonního čísla, na který je mu zaslána SMS zpráva s ověřovacím kódem. Jakmile je toto ověření dokončeno, je recenze zobrazena. Ověření SMS kódem na telefonní číslo omezuje možnost mnohonásobného přidávání recenzí stejným autorem.

Mimo základního ověření samotným autorem ale dochází také k automatické a manuální kontrole ze strany Voltaico.cz. Veškeré recenze, které zobrazujeme na profilu dodavatele jsou vždy řazeny chronologicky podle data jejich vytvoření.

Nové recenze mohou být administrátory v prvních třech pracovních dnech od uveřejnění smazány v případě, kdy se recenze neshoduje s dobrými mravy, zákony ČR či obchodními podmínkami služby.

Recenze jsou po zveřejnění také manuálně i automatizovaně kontrolovány tak, aby nedocházelo k jejich zneužití. Pokud systém odhalí podvodné jednání, může být recenze kdykoliv odstraněna.Je možné smazat recenzi?

Recenzi zveřejněnou na Voltaico.cz je možné smazat pouze v ojedinělých případech. Nejčastěji jde o případy porušení pravidel serveru Voltaico.cz, tedy zveřejňování falešných recenzí od autorů, kteří prokazatelně u daného dodavatele žádnou službu neobjednali ani s ním neuzavřeli žádný smluvní závazek.

Důvodem pro odstranění recenze může být i prokazatelná protiprávnost obsahu recenze či jednání jejího autora například dle pravomocného rozhodnutí soudu.


Smazání recenze na Voltaico.cz je možné při kontrole administrátory i z těchto důvodů:
 • recenze jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy České republiky nebo je v rozporu s dobrými mravy;
 • recenze obsahuje údaje o identitě jiných hodnotících uživatelů (e-mail, telefon, zaměstnání, bydliště či jakýkoliv další údaj, který by mohl být osobním údajem)
 • autor recenze se vydává za jinou osobu
 • recenze obsahuje e-mailové adresy, telefonní čísla či URL odkazy
 • mezi autorem recenze a hodnoceným dodavatelem existuje jakákoliv spojitost (například jednatel či společník firmy, firma a její zaměstnanec a podobně)
 • obsahuje nesrozumitelné údaje, nadměrnou interpunkci či je v jiném než českém jazyce
 • nejedná se o hodnocení služeb firmy, která dodala fotovoltaické či solární systémy, doplňky k nim a další komponenty
 • obsahuje urážky typu zloději, podvodníci, šmejdi, lháři a podobně


Ověřené recenze

Některé recenze uveřejněné na Voltaico.cz nesou označení „Ověřená recenze“. U těchto označení je oproti standardnímu ověření SMS kódem na mobilní telefon ověřena také smlouva (či předávací protokol) autora recenze s jeho dodavatelem.

Tuto smlouvu může autor recenze dobrovolně vložit do systému Voltaico.cz po vložení recenze. Administrátory Voltaico.cz je následně zkontrolováno, zda je smlouva (či předávací protokol) uzavřena s dodavatelem, ke kterému je recenze přidána a podepsána všemi smluvními stranami.

Jakmile administrátoři smlouvu takto ověří, dojde k označení recenze značkou „Ověřená recenze“. Smlouva (či předávací protokol) s dodavatelem je následně ze systému trvale vymazána dle podmínek.

Informaci, zda je recenze ověřena pomocí smlouvy (či předávacího protokolu) nebo pouze pomocí ověření telefonního čísla lze nalézt u každé recenze po najetí myší na text „zákazník“. Recenze, které nejsou označeny jako „Ověřená recenze“ nemohl provozovatel služby (Voltaico s.r.o.) vyhodnotit jako ověřené a je nutné k nim tímto způsobem přistupovat.Reakce na recenze

Ověření dodavatelé, kteří provedou své ověření prostřednictvím registrace do aplikace Voltaico.cz - Moje firma a následně svůj účet ověří prostřednictvím systému datových schránek mají možnost reagovat na recenze svých služeb na Voltaico.cz.

V případě nejasných či neoprávněných recenzí může ověřený dodavatel postupovat tak, že vyzve prostřednictvím reakce na recenzi jejího autora k upřesnění informací (například o čísle smlouvy, jméně autora, kdy došlo k dodávce služby a podobně). V případě, kdy takto dodavatel zareaguje na recenzi do 365 dnů, může dojít k jejímu skrytí do doby doložení informací od autora recenze (v tomto případě je nutné nás kontaktovat jsme@voltaico.cz se žádostí o skrytí recenze).

Po skrytí recenze dojde k oslovení autora recenze, aby doplnil další informace o recenzi. Pokud autor recenze nezareaguje na výzvu k doplnění informací do 45 dnů, dojde k trvalému odstranění recenze.

E-mail se žádostí o doplnění informací k recenzi zasíláme v případě, kdy si dodavatel vyžádá doložení dalších informací o vás nebo o zakázce, jestliže je recenze dle jeho uvážení falešná, neplatná či jen nemá dostatečné informace, aby vás kontaktoval pro vyřešení dodatečných problémů, které byly v recenzi uvedeny.

V případě, že dodavatel zareaguje na vaši recenzi do 365 dnů od jejího vložení a požádá vás o doložení údajů k recenzi, vaši recenzi skryjeme do doby doložení těchto údajů prostřednictvím formuláře, který vám zašleme na e-mail.

Pokud tyto údaje nedoložíte a oprávněnost recenze neprokážete do 45 dnů, může být vaše recenze trvale odstraněna ze systému dle informací o fungování recenzí na Voltaico.cz.

Telefonní číslo, které je zadáváno do aplikace při vkládání recenze je požadováno z důvodu zamezení vkládání opakovaných recenzí prostřednictvím automatizovaných systémů a zneužívání recenzí pro konkurenční boj.

Telefonní číslo zpracováváme vždy podle zásad Ochrany osobních údajů. Po ověření platnosti vašeho telefonního čísla (prostřednictvím SMS kódu zaslaného na váš telefon) je telefonní číslo navíc převedeno do speciální formy (hash sha1+salt), která znemožňuje další využití telefonního čísla k jiným účelům než ověření, zda již nebylo za pomoci tohoto telefonního čísla vloženo více recenzí ke stejnému dodavateli.

Vaše telefonní číslo není tedy žádným jiným způsobem využitelné než pro ověření, že k němu máte přístup. Ani my jako zpracovatel tohoto údaje jej navíc dle již zmíněného převedení do speciální formy (hash) po ověření již nadále nemáme k dispozici pro další využití.

Ano, pokud jste autorem recenze, můžete po jejím vložení kdykoliv požádat o odstranění recenze ze systému.

Recenzi je možné odstranit pouze na žádost jejího autora zaslanou ze stejné e-mailové adresy, která byla použita při vložení recenze.

Recenzi ale není možné smazat v případě, že o to požádá hodnocený dodavatel. V případech, kdy má dodavatel pochybnost o pravosti recenze, může využít postupu popsaného v manuálu o fungování recenzí na Voltaico.cz