NápovědaFirmy

Vaši firmu na Voltaico.cz pravděpodobně vytvořil některý z uživatelů při psaní recenze. Je ale také možné, že již správu nad firemním účtem dříve převzal některý z vašich kolegů.

Získat přístup k účtu firmy můžete pomocí Registrace nového dodavatele. Pokud má již přístup k účtu vaší firmy někdo jiný, kontaktujte prosím své kolegy. V případě, že nebude možné údaje pro přístup získat, kontaktujte nás.

V případě, že účet vaší firmy v našem systému ještě nikdo nespravuje, je možné za pomoci registrace nového dodavatele přístup získat. Ověření, že jste opravdu zástupcem firmy bude možné provést tímto způsobem:


 1. Datová schránka - v případě, že máte pro IČO vaší firmy zřízenu datovou schránku, pošleme vám do ní ověřovací kód. Tím ověříme, že jste právoplatným zástupcem společnosti

Firemní logo je velmi důležité při propagaci vaší firmy a je tak dobré mu věnovat patřičnou prioritu.


Loga, která nahráváte na Voltaico.cz musí splňovat tyto podmínky:

 • Přesná velikost 200 x 200 pixelů
 • Formát jpg nebo png
 • Neobsahuje stíny a podobné prvky (výjimkou je to, že firma logo ve stejné podobě prezentuje i na svém webu, sociálních sítích a podobně)
 • Logo není koláží či fotografií
 • Neporušuje autorská práva

V některých případech tak může dojít z výše uvedených důvodů k neschválení loga vaší firmy.

Správná reakce na hodnocení od zákazníka je základem pro budování úspěšných vztahů. Při psaní vašich reakcí tedy vždy myslete na tato základní pravidla reakcí:

 • Neodpovídejte na reakce s horkou hlavou. V některých případech se může stát, že zrovna nemáte nejlepší den a hodnocení vašeho zákazníka vás tak příliš nepotěší. Vždy ale zachovejte chladnou hlavu a snažte se odhadnout jak se bude celá situace vyvíjet. Někdy i zprvu špatná recenze může skončit spokojeností zákazníka
 • Snažte se vždy o zachování konzistentní komunikace. Ať už na hodnocení reagujete vy či váš kolega, k zákazníkovi by se měla vždy dostat tatáž odpověď. Vždy se snažte být v reakci slušní, psát spisovně a s milým tónem. Ocení to i další zákazníci, kteří si budou recenze číst
 • Pokud je recenze negativní, snažte se zjistit kde k problému došlo či od zákazníka získat další informace. Zároveň je důležité se k problémům vždy postavit čelem. To je jasný signál, že jste správným dodavatelem i pro ostatní zákazníky

Pokud jste si aktivovali nový tarif Pokročilý nebo Premium v administraci Moje firma, automaticky získáte vyšší pozice ve vyhledávání v krajích a městech.

Pro urychlení načítání obsahu na Voltaico.cz používáme technické prostředky, které minimalizují zátěž na naše servery. Zvýšení pozice vaší firmy ve vyhledávání proto může proběhnout se zpožděním. To by ale nikdy nemělo překročit dobu 15 minut.

V případě, kdy i po více jak 30 minutách od aktivace tarifu zůstáváte na stejných pozicích jako při využívání tarifu Standard, prosím kontaktujte nás.

Nikoliv. Velkou část údajů o vaší firmě můžete pro lepší propagaci doplnit a upravit zdarma již v bezplatném tarifu Standard.

Placené tarify Pokročilý a Premium vám ale nabízí další formy propagace, vyšší pozice při vyhledávání dodavatelů zákazníky nebo možnost přímo získávat poptávky od nových zákazníků.

Faktura - daňový doklad vám bude do pěti dní po uhrazení zálohové faktury automaticky zaslána na e-mail správce firmy. Stejně tak je možné fakturu získat i přímo v aplikaci Moje firma pod záložkou „Nastavení“ -> „Fakturace“.

V případě, že vám faktura nebyla zaslána ani ji nemůžete nalézt ve své administraci, prosím kontaktujte nás.

V případě, že využíváte tarif Premium, máte možnost aktivace API rozhraní pro automatické stahování poptávek do vlastního systému a taktéž možnost API pro automatické rozesílání žádostí o hodnocení vlastním zákazníkům.

Pokud máte zájem o využití API rozhraní, prosím kontaktujte nás.

Ano, v mnoha případech se může sídlo firmy lišit od provozovny, která je dostupná zákazníkům.

Pokud chcete na profilu firmy zobrazovat provozovnu místo sídla, prosím přejděte do administrace Moje firma. V menu vyberte záložku „Profil“.

Provozovnu můžete následně snadno vložit kliknutím na tlačítko tužky u provozovny. Stejným způsobem lze kdykoliv provozovnu upravit. V případě, že chcete provozovnu odstranit, stačí kliknout na tlačítko koše a smazání potvrdit.Kde najdu tlačítko pro editaci provozovny?

V případě nových recenzí může několik minut trvat, než recenze projde automatickým procesem a zobrazí se na profilu dodavatele. Pokud se již recenze zobrazovala, ale následně byla odstraněna, nejspíše to bylo z důvodu porušení pravidel Voltaico.cz pro recenze.

Náš systém automaticky rozpoznává recenze, které mohou být falešné, obsahovat vulgární slova či se snažit jakkoliv obejít náš systém kontroly.

Pokud byla recenze vytvořena uměle či firmou, je pravděpodobné, že tuto činnost zachytily naše systémy či naši administrátoři a recenze tak byla smazána.
Uživatelé

Recenze na Voltaico.cz umožňují uživatelům, kteří plánují pořízení fotovoltaických nebo solárních řešení snazší výběr toho nejvhodnějšího dodavatele. Všechny recenze, které na Voltaico.cz vzniknou podléhají základnímu ověření a pravidlům, která uvádíme níže.


Jak zpracováváme nové recenze

Každá nově přidaná recenze se veřejně zobrazí až v okamžiku, kdy její autor potvrdí svou identitu prostřednictvím svého telefonního čísla, na který je mu zaslána SMS zpráva s ověřovacím kódem. Jakmile je toto ověření dokončeno, je recenze zobrazena. Ověření SMS kódem na telefonní číslo omezuje možnost mnohonásobného přidávání recenzí stejným autorem.

Mimo základního ověření samotným autorem ale dochází také k automatické a manuální kontrole ze strany Voltaico.cz. Veškeré recenze, které zobrazujeme na profilu dodavatele jsou vždy řazeny chronologicky podle data jejich vytvoření.

Nové recenze mohou být administrátory v prvních třech pracovních dnech od uveřejnění smazány v případě, kdy se recenze neshoduje s dobrými mravy, zákony ČR či obchodními podmínkami služby.

Recenze jsou po zveřejnění také manuálně i automatizovaně kontrolovány tak, aby nedocházelo k jejich zneužití. Pokud systém odhalí podvodné jednání, může být recenze kdykoliv odstraněna.Je možné smazat recenzi?

Recenzi zveřejněnou na Voltaico.cz je možné smazat pouze v ojedinělých případech. Nejčastěji jde o případy porušení pravidel serveru Voltaico.cz, tedy zveřejňování falešných recenzí od autorů, kteří prokazatelně u daného dodavatele žádnou službu neobjednali ani s ním neuzavřeli žádný smluvní závazek.

Důvodem pro odstranění recenze může být i prokazatelná protiprávnost obsahu recenze či jednání jejího autora například dle pravomocného rozhodnutí soudu.


Smazání recenze na Voltaico.cz je možné při kontrole administrátory i z těchto důvodů:
 • recenze jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy České republiky nebo je v rozporu s dobrými mravy;
 • recenze obsahuje údaje o identitě jiných hodnotících uživatelů (e-mail, telefon, zaměstnání, bydliště či jakýkoliv další údaj, který by mohl být osobním údajem)
 • autor recenze se vydává za jinou osobu
 • recenze obsahuje e-mailové adresy, telefonní čísla či URL odkazy
 • mezi autorem recenze a hodnoceným dodavatelem existuje jakákoliv spojitost (například jednatel či společník firmy, firma a její zaměstnanec a podobně)
 • obsahuje nesrozumitelné údaje, nadměrnou interpunkci či je v jiném než českém jazyce
 • nejedná se o hodnocení služeb firmy, která dodala fotovoltaické či solární systémy, doplňky k nim a další komponenty
 • obsahuje urážky typu zloději, podvodníci, šmejdi, lháři a podobně


Garance ověřené recenze

Některé recenze uveřejněné na Voltaico.cz nesou označení „Garance ověřené recenze“. U těchto označení je oproti standardnímu ověření SMS kódem na mobilní telefon ověřena také smlouva autora recenze s jeho dodavatelem.

Tuto smlouvu může autor recenze dobrovolně vložit do systému Voltaico.cz po nahrání recenze. Administrátory Voltaico.cz je následně zkontrolováno, že je smlouva autora uzavřena s dodavatelem, ke kterému je recenze přidána.

Jakmile administrátoři smlouvu takto ověří, dojde k označení recenze značkou „Garance ověřené recenze“. Smlouva s dodavatelem je následně ze systému trvale vymazána dle podmínek.

Informaci, zda je recenze ověřena pomocí smlouvy nebo pouze pomocí ověření telefonního čísla lze nalézt u každé recenze po najetí myší na text „zákazník“.Reakce na recenze

Ověření dodavatelé, kteří provedou své ověření prostřednictvím registrace do aplikace Voltaico.cz - Moje firma a následně svůj účet ověří prostřednictvím systému datových schránek mají možnost reagovat na recenze svých služeb na Voltaico.cz.

V případě nejasných či neoprávněných recenzí může ověřený dodavatel postupovat tak, že vyzve prostřednictvím reakce na recenzi jejího autora k upřesnění informací (například o čísle smlouvy, jméně autora, kdy došlo k dodávce služby a podobně). V případě, kdy takto dodavatel zareaguje na recenzi do 90 dnů, může dojít k jejímu skrytí do doby doložení informací od autora recenze (v tomto případě je nutné kontaktovat jsme@voltaico.cz se žádostí o skrytí recenze).

Po skrytí recenze dojde k oslovení autora recenze, aby doplnil další informace o recenzi. Pokud autor recenze nezareaguje na výzvu k doplnění informací do 45 dnů, dojde k trvalému odstranění recenze.

E-mail se žádostí o doplnění informací k recenzi zasíláme v případě, kdy si dodavatel vyžádá doložení dalších informací o vás nebo o zakázce, jestliže je recenze dle jeho uvážení falešná, neplatná či jen nemá dostatečné informace, aby vás kontaktoval pro vyřešení dodatečných problémů, které byly v recenzi uvedeny.

V případě, že dodavatel zareaguje na vaši recenzi do 90 dnů od jejího vložení a požádá vás o doložení údajů k recenzi, vaši recenzi skryjeme do doby doložení těchto údajů prostřednictvím formuláře, který vám zašleme na e-mail.

Pokud tyto údaje nedoložíte a oprávněnost recenze neprokážete do 45 dnů, může být vaše recenze trvale odstraněna ze systému dle informací o fungování recenzí na Voltaico.cz.

Telefonní číslo, které je zadáváno do aplikace při vkládání recenze je požadováno z důvodu zamezení vkládání opakovaných recenzí prostřednictvím automatizovaných systémů a zneužívání recenzí pro konkurenční boj.

Telefonní číslo zpracováváme vždy podle zásad Ochrany osobních údajů. Po ověření platnosti vašeho telefonního čísla (prostřednictvím SMS kódu zaslaného na váš telefon) je telefonní číslo navíc převedeno do speciální formy (hash sha1+salt), která znemožňuje další využití telefonního čísla k jiným účelům než ověření, zda již nebylo za pomoci tohoto telefonního čísla vloženo více recenzí ke stejnému dodavateli.

Vaše telefonní číslo není tedy žádným jiným způsobem využitelné než pro ověření, že k němu máte přístup. Ani my jako zpracovatel tohoto údaje jej navíc dle již zmíněného převedení do speciální formy (hash) po ověření již nadále nemáme k dispozici pro další využití.

Ano, pokud jste autorem recenze, můžete po jejím vložení kdykoliv požádat o odstranění recenze ze systému.

Recenzi je možné odstranit pouze na žádost jejího autora zaslanou ze stejné e-mailové adresy, která byla použita při vložení recenze.

Recenzi ale není možné smazat v případě, že o to požádá hodnocený dodavatel. V případech, kdy má dodavatel pochybnost o pravosti recenze, může využít postupu popsaného v manuálu o fungování recenzí na Voltaico.cz