NápovědaJak fungují recenze na Voltaico.cz?

Recenze na Voltaico.cz umožňují uživatelům, kteří plánují pořízení fotovoltaických nebo solárních řešení snazší výběr toho nejvhodnějšího dodavatele. Všechny recenze, které na Voltaico.cz vzniknou podléhají základnímu ověření a pravidlům, která uvádíme níže.


Jak zpracováváme nové recenze

Každá nově přidaná recenze se veřejně zobrazí až v okamžiku, kdy její autor potvrdí svou identitu prostřednictvím svého telefonního čísla, na který je mu zaslána SMS zpráva s ověřovacím kódem. Jakmile je toto ověření dokončeno, je recenze zobrazena. Ověření SMS kódem na telefonní číslo omezuje možnost mnohonásobného přidávání recenzí stejným autorem.

Mimo základního ověření samotným autorem ale dochází také k automatické a manuální kontrole ze strany Voltaico.cz. Veškeré recenze, které zobrazujeme na profilu dodavatele jsou vždy řazeny chronologicky podle data jejich vytvoření.

Nové recenze mohou být administrátory v prvních třech pracovních dnech od uveřejnění smazány v případě, kdy se recenze neshoduje s dobrými mravy, zákony ČR či obchodními podmínkami služby.

Recenze jsou po zveřejnění také manuálně i automatizovaně kontrolovány tak, aby nedocházelo k jejich zneužití. Pokud systém odhalí podvodné jednání, může být recenze kdykoliv odstraněna.Je možné smazat recenzi?

Recenzi zveřejněnou na Voltaico.cz je možné smazat pouze v ojedinělých případech. Nejčastěji jde o případy porušení pravidel serveru Voltaico.cz, tedy zveřejňování falešných recenzí od autorů, kteří prokazatelně u daného dodavatele žádnou službu neobjednali ani s ním neuzavřeli žádný smluvní závazek.

Důvodem pro odstranění recenze může být i prokazatelná protiprávnost obsahu recenze či jednání jejího autora například dle pravomocného rozhodnutí soudu.


Smazání recenze na Voltaico.cz je možné při kontrole administrátory i z těchto důvodů:
  • recenze jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy České republiky nebo je v rozporu s dobrými mravy;
  • recenze obsahuje údaje o identitě jiných hodnotících uživatelů (e-mail, telefon, zaměstnání, bydliště či jakýkoliv další údaj, který by mohl být osobním údajem)
  • autor recenze se vydává za jinou osobu
  • recenze obsahuje e-mailové adresy, telefonní čísla či URL odkazy
  • mezi autorem recenze a hodnoceným dodavatelem existuje jakákoliv spojitost (například jednatel či společník firmy, firma a její zaměstnanec a podobně)
  • obsahuje nesrozumitelné údaje, nadměrnou interpunkci či je v jiném než českém jazyce
  • nejedná se o hodnocení služeb firmy, která dodala fotovoltaické či solární systémy, doplňky k nim a další komponenty
  • obsahuje urážky typu zloději, podvodníci, šmejdi, lháři a podobně


Ověřené recenze

Některé recenze uveřejněné na Voltaico.cz nesou označení „Ověřená recenze“. U těchto označení je oproti standardnímu ověření SMS kódem na mobilní telefon ověřena také smlouva (či předávací protokol) autora recenze s jeho dodavatelem.

Tuto smlouvu může autor recenze dobrovolně vložit do systému Voltaico.cz po vložení recenze. Administrátory Voltaico.cz je následně zkontrolováno, zda je smlouva (či předávací protokol) uzavřena s dodavatelem, ke kterému je recenze přidána a podepsána všemi smluvními stranami.

Jakmile administrátoři smlouvu takto ověří, dojde k označení recenze značkou „Ověřená recenze“. Smlouva (či předávací protokol) s dodavatelem je následně ze systému trvale vymazána dle podmínek.

Informaci, zda je recenze ověřena pomocí smlouvy (či předávacího protokolu) nebo pouze pomocí ověření telefonního čísla lze nalézt u každé recenze po najetí myší na text „zákazník“. Recenze, které nejsou označeny jako „Ověřená recenze“ nemohl provozovatel služby (Voltaico s.r.o.) vyhodnotit jako ověřené a je nutné k nim tímto způsobem přistupovat.Reakce na recenze

Ověření dodavatelé, kteří provedou své ověření prostřednictvím registrace do aplikace Voltaico.cz - Moje firma a následně svůj účet ověří prostřednictvím systému datových schránek mají možnost reagovat na recenze svých služeb na Voltaico.cz.

V případě nejasných či neoprávněných recenzí může ověřený dodavatel postupovat tak, že vyzve prostřednictvím reakce na recenzi jejího autora k upřesnění informací (například o čísle smlouvy, jméně autora, kdy došlo k dodávce služby a podobně). V případě, kdy takto dodavatel zareaguje na recenzi do 365 dnů, může dojít k jejímu skrytí do doby doložení informací od autora recenze (v tomto případě je nutné nás kontaktovat jsme@voltaico.cz se žádostí o skrytí recenze).

Po skrytí recenze dojde k oslovení autora recenze, aby doplnil další informace o recenzi. Pokud autor recenze nezareaguje na výzvu k doplnění informací do 45 dnů, dojde k trvalému odstranění recenze.