Voltaico.cz » ACETEX s.r.o. » Recenze
Ověřený zákazník, Praha
realizováno 2023
3  

velmi slušné montážní party
kvalitní a ohleduplné provádění prací
dobrý a funkční výsledek
dlouhé dodací lhůty, zčásti nezaviněné zhotovitelem
snaha vydávat práce a materiál, bez nich by dílo bylo nepředatelné, za vícepráce
podrobněji ve Shrnutí

Zkušenosti zákazníka společnosti Acetex.
Na co je třeba si dát konkrétně u Acetexu pozor:
1. V první řadě je to Smlouva o dílo ať už na FVE či TČ nebo jiné zařízení, do které je užitečné vložit do „čl. II. Cena za dílo a platební podmínky, bod 2.“ formulaci: … k navýšení ceny ze strany Zhotovitele může dojít pouze o vícepráce tak, jak jsou uvedeny v ceníku víceprací v čl. III. odst. 5 Všeobecných obchodních podmínek zhotovitele, jež jsou, jakožto příloha č. 3, nedílnou součástí této smlouvy, a to pouze po předchozím schválení Objednatelem. Je tedy užitečné se montérů před zahájením prací zeptat, budou-li nějaké vícepráce. Pokud by byly, je třeba zvážit, jestli se funkční dílo bez nich obejde, a pokud ne, nemůže se jednat o vícepráce viz níže.
S vícepracemi musí být Objednatel prokazatelně (tedy nejlépe protokolárně) seznámen před zahájením prací, jinak budou problémy při podpisu předávacího protokolu. Potíž je totiž v tom, že Acetex při předání předloží Objednateli k podpisu předáva ...celá recenze »


31. 5. 2024,


Všechny recenze ACETEX s.r.o. »