Solární panely na balkon. Jaká je jejich cena a vyplatí se vůbec taková investice?

Solární panely na balkón lze umístit různými způsoby
Solární panely na balkón lze umístit různými způsoby, UN

Solární panely jsou jedním z nejpopulárnějších zdrojů obnovitelné energie, které umožňují snížit naši závislost na fosilních palivech a snížit emise skleníkových plynů. Zatímco tradiční solární panely jsou instalovány na střechách domů nebo ve velkých solárních parcích, solární panely na balkoně představují zajímavou alternativu pro ty, kteří nemají možnost využít střechu nebo nemají dostatek volného prostranství. V tomto článku se podíváme na výhody a nevýhody instalace solárních panelů na balkoně.

Výhody solárních panelů na balkoně:

  • Snadná instalace: Solární panely na balkoně jsou jednodušší na instalaci než ty na střeše. Upevnění panelů na balkonové zábradlí nebo na speciální konstrukci nevyžaduje stavební úpravy ani složitou montáž. Navíc, v případě potřeby je možné panely snadno přesunout nebo demontovat.
  • Šetří místo: Pro majitele bytů, kteří nemají k dispozici střechu nebo pozemek, je instalace solárních panelů na balkoně ideálním řešením. Balkonové panely umožňují využít omezený prostor efektivně a generovat čistou energii přímo z domova.
  • Snížení energetických nákladů: Solární panely na balkoně umožňují snížit náklady na elektřinu tím, že část energie je vyrobena přímo z domova. I když výkon solárních panelů na balkoně nebude tak vysoký jako u střešních instalací, stále mohou přispět k úsporám energie a snížení nákladů na elektřinu.
  • Podpora udržitelnosti: Využitím solárních panelů na balkoně podporujete obnovitelné zdroje energie a snižujete emise skleníkových plynů. Tímto způsobem můžete přispět k ochraně životního prostředí a boji proti klimatickým změnám.

Nevýhody solárních panelů na balkoně:

  • Nižší výkon: Výkon solárních panelů na balkoně je obvykle nižší než u střešních instalací, což je dáno omezeným prostorem a menší plochou pro solární panely. Kromě toho mohou být panely na balkoně často zastíněny okolními budovami, stromy nebo jinými překážkami, což snižuje účinnost. v případě vysokých cen elektřiny jsou ale i tyto instalace dostatečné pro snížení účtů.
  • Estetický dojem: solární panely na balkoně mohou být vnímány jako esteticky méně atraktivní než střešní instalace. Je důležité zohlednit vizuální vliv panelů na vzhled vašeho domova a okolí, než se rozhodnete pro jejich instalaci.
  • Omezená účinnost v zimních měsících: v zimních měsících, kdy je slunečního záření méně a dny jsou kratší, mohou být solární panely na balkoně méně účinné. To může vést k nižší produkci energie a menší úspoře nákladů na elektřinu v zimě. Moderní solární panely ale dokáží zajistit výrobu i v zimních měsících. Solární panely na balkonech se také mnohem snadněji očistí od sněhu a tak mohou vyrábět elektřinu i v době, kdy jsou standardní střešní fotovoltaiky pokryté sněhem.
  • Náklady na instalaci a údržbu: ačkoli instalace solárních panelů na balkoně je obecně jednodušší než na střeše, stále mohou být spojeny s náklady na montáž, elektroinstalaci a údržbu. Je důležité zohlednit tyto náklady při rozhodování o investici do solárních panelů. Pro vlastní balkónovou solární elektrárnu totiž potřebujete například měnič, který bude mít u elektrárny s jedním či dvěma solárními panely výrazně delší návratnost.
  • Možná omezení vlastnických práv: v některých případech mohou vlastnická práva nebo pravidla společenství bytových jednotek omezovat nebo zakazovat instalaci solárních panelů na balkoně. Před zahájením projektu se tak vyplatí kontaktovat předsedu SVJ či jinou odpovědnou osobu v případě bytových domů.

Fotovoltaika na balkon v zahraničí

Ačkoliv v tuzemsku je fotovoltaika na balkonech stále ještě v plenkách a podobných instalací je u nás jen minimum hlavně z iniciativy elektrotechnicky zkušenějších majitelů bytů, v zahraničí je už situace úplně jiná. Příkladem může být Německo nebo Polsko, které už v současnosti fotovoltaiku na balkonech podporuje a připravuje pro ni novou legislativu. Právě balkónové fotovoltaiky totiž většinou instalují přímo majitelé bytů a to může být v některých případech velké nebezpečí ze stavebního hlediska tak i z požárních no­rem.

V Německu, které je z hlediska podpory obnovitelných zdrojů v EU nejdále je tak pro zájemce o balkónové fotovoltaiky připraven například i výhodný úvěr. V programu banky KfW 270 si tak místní majitelé bytů s balkóny mohou požádat o úvěr, který jim za výhodných podmínek umožní získání financí na pořízení všech fotovoltaických komponent. Díky tomu je pro majitele fotovoltaika na balkóně výrazně dostupnější a snižuje se i její návratnost.

Podobně jako v Německu lze získat podporu na balkónové fotovoltaiky i v Polsku. To nabízí přímo dotační program „Mój Prąd“ (Můj proud), který zajišťuje dotace až do výše 50 % nákladů na instalaci fotovoltaiky včetně té balkonové.

Montáž panelů na balkon je výrazně jednodušší oproti instalaci na střechu , Unsplash

Cena solárních panelů na balkon

Cena za pořízení solárních panelů na balkon se může lišit v závislosti na různých faktorech, jako je velikost a výkon panelů, značka a kvalita použitých materiálů či nákladů na instalaci a příslušenství. Nejdražší položkou ale u fotovoltaické elektrárny na balkoně nebudou samotné solární panely nýbrž další technologie jako již zmiňovaný střídač či baterie pro uložení nespotřebované energie.

Cena samotných solárních panelů na balkon se obvykle pohybuje od 2 500 do 8000 Kč za panel, v závislosti na velikosti a výkonu. Nejčastěji se setkáváme s panely o výkonu od 100 do 300 wattů. V případě balkónové solární elektrárny je důležité vybrat panely s vyšší účinností, které budou schopny produkovat více energie na menším prostoru.

Kromě nákladů na samotné panely je třeba zohlednit i další součásti systému, jako je střídač, který převádí stejnosměrný proud z panelů na střídavý proud použitelný v domácnosti. Cena měniče se může pohybovat v řádu tisíců až desetitisíců korun, v závislosti na výkonu a značce. Na samotném střídači se ale příliš šetřit nevyplatí, levné čínské modely totiž většinou nemají dlouhou životnost.

Dalšími náklady jsou instalace a montáž panelů na balkoně. Tyto náklady mohou zahrnovat upevňovací systém pro panely, elektroinstalaci a práci instalatéra. Cena za instalaci se může lišit v závislosti na složitosti projektu. V mnoha případech z praxe se ale tyto náklady sníží díky tomu, že si balkónovou fotovoltaiku nainstaluje kutil sám či využije znalostí známého elektrikáře. Vždy ale doporučujeme minimálně před spuštěním elektrárny a jejím připojením k domácí síti kontrolu odborníkem.

Celkově by se dalo říci, že náklady na pořízení solárních panelů na balkon, včetně panelů, měniče, instalace a příslušenství, budou začínat na 15 – 20 tisících korunách. Jelikož výroba balkónových elektráren dosahuje výrazně nižších hodnot než je tomu u standardní fotovoltaiky na střeše, je nutné si předem spočítat, zda se její instalace vůbec vyplatí.

Dotace na fotovoltaiku v ČR

Přestože solární panely na balkoně mohou být v době vysokých cen energií jedním ze způsobů jak ušetřit, v tuzemsku jde zatím stále jen o ojedinělou záležitost. Tuzemské dotační programy jako je Nová zelená úsporám totiž v současnosti podporu ve formě dotací pro instalaci balkónových solárních elektráren nenabízejí.

Instalaci bez dotace je tedy vždy nutné přísně propočítat jelikož návratnost v tomto případě bývá i v desítkách let a elektrárna již v době své návratnosti dávno nemusí být funkční.Zdroje:


Poslední recenze fotovoltaiky

SOMI


„Celkem jsem oslovil minimálně 10 firem. Nejpečlivěji, srozumitelně a...“
ETCON Energo


„firmu Etcon doporucuji. Realizace probehla behem 3 tydnu od prvniho kontaktu s...“
ETCON Energo


„Předmětem zakázky byla fotovoltaická elektrárna umístěná na pozemku,...“
Optimal-Powerenergy, a.s.


„Optimal-Powerenergy mohu jen doporučit, vše bylo provedeno dle dohody a...“
SOMI


„Dodavatele FVE jsem vybíral asi 6 měsíců, přes recenze, dodané komponenty....“