Podmínky pro poptávku služby

V platnosti od 15. 3. 2023
Za účelem využití poptávkového formuláře u nabídek na serveru Voltaico.cz, dostupného na webové adrese https://voltaico.cz/ (dále jen „Služba“ a „Server“) ze strany uživatele Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Voltaico s.r.o., nám. Tržní 153/6, 460 01 - Liberec, IČ: 179 34 877, DIČ: CZ 17934877 jako provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje), které Uživatelé zadají prostřednictvím Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, zejména navázání kontaktu a dotazu na produkty či služby oslovených firem na Službě. Za účelem Poptávky Služby na Serveru budou osobní údaje Uživatele předány firmám, kterým uživatel poptávku zaslal.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.